رد کردن لینک ها

ماسه مجرا چیست؟

ماسه مجرا نوعی ماسه پرکننده مجرای خروجی پاتیل فولاد سازی است.

پاتیل فولاد سازی چیست؟

 

 

 

 

محفظه اصلی انتقال مذاب بین کنورتور و خط ریخته گری  و انجام فرایندهای متالورژیکی است.

موارد مصرف ماسه مجرا

این محصول در پاتیل صنایع فولاد سازی استفاده می گردد.

شکل ظاهری ماسه مجرا:

ماسه گرانوله ای 1-0 میلی متر

رنگ مشکی

نکته: از شکل ظاهری ماسه نمیتوان کیفیت آن را تشخیص داد و این امر نیازمند تست آزمایشگاهی می باشد.

 

مقاومت دمایی:

مقاومت دمایی ماسه مجرا نسوز آیریس تا 1800 درجه سانتی گراد

 

مزایای استفاده از ماسه مجرا:

 • به عنوان سد عایق حرارتی برای جلوگیری از تماس مستقیم مذاب فولاد با سیستم اسلاید گیت پاتیل
 • افزایش کیفیت فولاد و کاهش توقف ها ،
 • افزایش تکرارپذیری، کاهش تلفات گرمایی و اکسیداسیون مجدد فولاد

عدم باز شوندگی ماسه مجرا منجر به موارد زیر می شود:

 • جریان فولاد از پاتیل به تاندیش محدود می شود که برای رفع این مشکل از لنس اکسیژن استفاده می کنند که علاوه بر کندی که دارد به مواد نسوز آسیب می رساند.
 • ایمنی را پایین می آورد زیرا اپراتور را در معرض پاشش مذاب قرار می دهد.
 • قطع سکوئنس به خاطر منجمد شدن فولاد
 • گیر کردن سرباره در جریان فولاد

برای دیدن سایر اقلام نسوز کوره کلیک کنید.

پارامترهای مهم در ماسه مجرا

 • نسوزندگی آن
 • توزیع اندازه ذرات و مقدار اگریگیت و ماتریس
 • دانسیته پک شدن ذرات
 • انبساط حرارتی کم
 • جریان یابی
 • ضخامت لایه زینتر شده و سرعت تشکیل آن
 • دما و زمان تماس مذاب فولاد با ماسه پر کننده
 • فاز کریستاله موجود
 • منبع کربن
 • مورفولوژی دانه ها ( کروی یا گرد بودن)

نحوه کار ماسه مجرا :

در پاتیل فولادسازی پس از نصب سیستم اسلاید گیت و نازل های داخلی و خارجی، پیش گرمایش اولیه ای تا حدود 900 درجه سانتی گراد انجام می­شود.

 • کوره پاتیل به استند مورد نظر انتقال می یابد، با توجه به ظرفیت پاتیل تعدادی کیسه ماسه مجرا پرتاب می شود تا حالت گنبدی شکل حاصل شود.
 • زمانیکه مذاب ریخته می شود؛ یک ضخامت اولیه ماسه زینتر می گردد و موجب می شود تا مذاب با اسلاید گیت ها تماس حاصل نکند و در این حالت متالوژی ثانویه روی مذاب ریخته شده انجام می شود.
 • بعد از عملیات متالوژی ثانویه اسلاید گیت ها باز می شوند ، و فشار مذاب باعث شکست لایه زینتر شده ماسه شود و به طبع آن مذاب هم خارج می گردد.

برای دیدن تست محصولات کلیک کنید.

موارد زیر در کاهش درصد بازشوندگی اثرگذار می باشد.

 • طولانی شدن زمان فرایند عملیات متالوژی ثانویه و افزایش زمان ماند
 • نسوزندگی پایین ماسه مجرا
 • گرید فولاد
 • بهینه نبودن ضخامت لایه زینتر شده که منجر به استفاده از لنس اکسیژن، کلاگینگ و تغییر ترکیب مذاب فولاد می شود.
بازگشت به بالای صفحه
09359436691